Oskar och Viktoria klara representanter för Västernorrland

2014-11-26 16:10

I september började jakten på en representant till det europeiska ungdomsnätverket Youth Regional Network (YRN). Nu är det klart med vilka som får representera Västernorrland.

Landstinget Västernorrland utser Oskar Helsing och Viktoria Piirainen som representanter för Västernorrland i AER:s Youth Regional Network från och med 2015 till och med 2016. Oskar Helsing är ordinarie representant under 2015 och Viktoria Piirainen ersättare. 2016 övergår Viktoria till att vara ordinarie representant.

Ett spännande uppdrag

De får nu en unik möjlighet att få vara med och nätverka med andra ungdomar i Europa. Youth Regional networks (YRN) mål är att genom nätverksamarbete påverka politik, utbyta praxis och erfarenheter samt främja hållbar politisk ledning. Det handlar i praktiken om att genomföra EU:s närhetsprincip inom ungdomspolitiken.

Medlemmarna i nätverket samlas två gånger om året, vår och höst. Nätverket leds av ordföranden för YRN och ordföranden för fem olika ungdomskommittéer som speglar de mest betydande behoven hos dagens ungdomar.

Fakta om de politiska nätverken

Landstinget är medlem i den europeiska organisationen Assembly of European Regions (AER). AER har inrättat AER Youth Regional Network som är avsedd att vara en gemensam plattform för regionala ungdomsorganisationer/fullmäktige/ungdomsparlament på regional nivå i Europa.

Denna plattform ger unga människor från olika regioner en kollektiv röst på den Europeiska scenen samtidigt som den tillför en europeisk dimension för ungdomspolitiken i dessa regioner. YRN:s mål är att genom nätverksamarbete påverka politik, utbyta praxis och erfarenheter samt främja hållbar politisk ledning.


Tillbaka till toppen