Övervikt vanligt i Västernorrland

2010-08-11 21:47

Det är vanligare med övervikt bland män i Västernorrland än bland män i övriga Sverige. Det kan Statens Folkhälsoinstitut konstatera i Nationella folkhälsoenkäten för 2008. Även bland kvinnorna finns fler överviktiga än snittet för riket.Foto_äppelplockning

- Om man rör på sig 30 minuter om dagen och äter regelbundet - frukost, lunch och middag - kan man minska risken för de sjukdomar som övervikt kan leda till, säger Ing-Mari Östman, hälsosjuksköterska på Livsstilsenheten på Landstinget Västernorrland. 

- Det är bra att träna organiserat men det viktiga är att öka den fysiska aktiviteten i vardagen.

Ing-Mari Östman vill också uppmana att man tar tag i problemen i tid. Innan man utvecklat följdsjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom eller diabetes.

Vill du ha hjälp med att göra förändringar i din livsstil? Kontakta då din vårdcentral eller Livsstilsenheten.


Tillbaka till toppen