PCI räddar liv i Västernorrland

2010-08-11 21:47

Smärtor i bröstet. Ambulans tillkallas och på väg till sjukhuset tas ett EKG. Det visar en pågående hjärtinfarkt. När patienten anländer till sjukhuset står PCI-teamet på Länssjukhuset i Sundsvall redo att direkt ta emot och behandla patienten. 

Sjuksköterskorna gör i ordning operationssalen. Överläkaren Jens Jensen pratar lugnt och stilla med patienten. Han förklarar ingreppet och känner pulsen på handleden. När han varsamt lägger tillbaka handen på täcket har han avgjort att just idag är det lämpligt att göra ingreppet via artären i handleden. Foto Jens Jensen

Snabb hjälp är viktigt
Det akuta omhändertagande vid hjärt- och kärlsjukdomar är livsviktig. Det ska göras snabbt och på rätt sätt. En viktig åtgärd för att förbättra omhändertagandet har varit införandet av PCI*, så kallad ballongvidgning, vid Länssjukhuset i Sundsvall. Det ger hjärtpatienterna i Västernorrland en klart bättre chans till överlevnad och återhämtning än om de väntat på transport till Umeå och behandling där.
 
Dödligheten minskar
PCI infördes på Länssjukhuset i Sundsvall i februari 2008 och fram till och med december hade teamet gjort 311 behandlingar. 55 stycken var stora infarkter och det är också på dem som vinsten är störst.

– Några av dem hade inte klarat sig. Vinsten är inte bara att fler överlever utan att följderna av en hjärtinfarkt också minskar genom att ge snabb behandling. Dödligheten en månad efter ingreppet är mindre än riksgenomsnittet, säger överläkare Jens Jensen och han får medhåll av kollegan Bo Lindvall.
– Det är svårt att säga exakt hur många liv vi har räddat men det är definitivt flera.


Foto Operationen görs genom ett litet snitt i handleden 

Hjärtat behöver blod
PCI görs när kranskärlen som förser hjärtmuskulaturen har blivit igentäppta. Orsakerna till stoppet eller förträngningen kan vara till exempel åderförfettning eller en blodpropp. När man misstänker att hjärtmuskeln inte får tillräckligt med blod gör man en kranskärlsröntgen. Man ser då var stoppet eller förträngningen är och kan åtgärda det.

Vid PCI går man in i kärlet med en tunn, tunn vajer, via handleden eller ljumsken. På vajern finns en ballong. När man fört vajern förbi stoppet eller förträngningen blåser man upp ballongen. Den trycker då undan det som låg i vägen i kärlet och pressar in det i kärlväggen. För att passagen ska hållas öppen kan man fixera kärlväggen med ett nät, en stent. När passagen för blodet återigen är fri backar man ur kärlet med vajern och ballongen och blodet kan återigen flöda fritt till hjärtmuskeln.
 Foto_ Dr Jensen ser kranskärlen på monitor
Samarbete i regionen
PCI-verksamheten i Sundsvall har öppet dygnet runt under vardagarna. Under helgerna får patienterna fortfarande åka till Umeå. Samarbetet i regionen finns alltså kvar och en läkare från Umeå är på plats i Sundsvall under veckorna för att hjälp till att täcka upp personalbehovet.

Patienter från Örnsköldsvik åker fortfarande till Umeå för behandling men den rutinen kommer att ses över i samband med att man utvärderar PCI-verksamheten i Sundsvall.

Inte minst av ekonomiska skäl skulle en koncentration av länets PCI-vård till Länssjukhuset i Sundsvall vara bra både för Örnsköldsviks sjukhus och för landstinget.
 
Bättrar på statistiken
Divisionschefen Michael Gårdebäck jobbade hårt för att kunna erbjuda västernorrlänningarna en snabbare och bättre hjärtsjukvård. Han är idag stolt och glad över resultaten men säger att de ännu inte hunnit få genomslag i de nationella kvalitetsregistren.Foto Sköterskorna tar hand om patienten efter ingreppet

– PCI är nytt i Sundsvall men det kommer att märkas tydligt i de kommande årens rapporter, säger han.
Han påpekar också att det är två av landets bästa PCI-operatörer han lyckats rekrytera. De båda överläkarna kommer från stockholmsregionen och lockades av att var med att starta upp en ny verksamhet.
– Bättre hade det inte kunnat bli. Det här är riktigt bra och det är viktigt för människorna som bor här i Västernorrland, avslutar Michael Gårdebäck.
 
Efter en halvtimme avslutar överläkare Jens Jensen operationen. Blodflödet är återställt. Nu väntar en tid av återhämtning. Ärret från operationen är 5 mm på handleden.

 

*PCI betyder Percutaneous Coronary Intervention.

Text och bild: Sara Johansson


Tillbaka till toppen