Partierna kommenterar valresultatet

2010-09-20 16:03

Frågor

1. För blocken.
2. För egna partiet.
3. Vad kan valresultatet ge för framtid ändringar.


Elisabet Strömqvist (S)


1. Vi har förlorat vår majoritet, men det är ändå fortfarande öppet för samarbete över blockgränserna. Vi samarbetar ju på riksplanet till exempel med miljöpartiet och dessutom verkar det som om sjukvårdspartiet får en vågmästarroll här.

2. För det egna partiets del tycker jag resultatet ändå är ganska bra, om man ser på vilka förutsättningar som fanns när jag tog vid i februari.

3. Det är svårt att spekulera om vad valresultatet betyder för framtiden. Jag är dock nöjd över att så många visar att de inte tror på ökade privatisering i vården. Jag noterar också att många tycker att Sollefteå sjukhus ska bli kvar.

Susanne Sundqvist (V)


1. Det är obehagligt och skrämmande med sverigedemokraterna. För vår del har det gått hyfsat och med lika många mandat som förra perioden.

2. För partiet har det ju gått sämre.

3. Vi får se hur det blir i framtiden. Först ska vi samlas och fundera vidare.

Jacomina Beertema (M)


1. Det som är säkert just nu är att socialdemokraterna och vänstern förlorar den egna majoriteten. Jag ser det som högst sannolikt att vi tar över. Vårdalliansen och sjukvårdspartiet har ju tidigare varit överens om mycket.

2. För oss moderater känns det väldigt bra med den framgång vi haft. Förra valet ökade vi från 7 till 13 mandat i Landstinget Västernorrland. Nu får vi ytterligare 5 mandat.

3. Det bästa vore ju om vi kunde sjösätta det som var vårdalliansens valplattform. Målet är ju att få bort vårdköerna och få en ekonomi i balans. Det är vidare en intressant utveckling på gång med en gemensam sjukvårdsförvaltning i länet.

Hans Hedlund (C)


1. Just nu har de sex oppositionspartierna majoritet men vi får se hur det blir med sverigedemokraterna, som ligger nära till att komma in. Har vi majoriteten får vi börja en diskussion om detaljer och personer.

2. För det egna partiet är resultatet en besvikelse. Vi har gått tillbaka i alla områden i Norrland som varit centerfästen. Jag tror det är rikstrenden som slår hårt.

3. För framtiden får man hoppas på att det nu blir en ny majoritet. Vi måste ta tag i det vi kritiserat den tidigare majoriteten för: Bristande styrning. Men det torde knappast bli några förändringar som syns på kort sikt.

Ingeborg Wiksten (FP)


1. Väljarna har använt sin röst till att visa att de har varit missnöjda med den majoritet vi haft i landstinget.

2. Besvikelse. Jag trodde på ett bättre valresultat särskilt utifrån den turbulens och det missnöje vi ser på länssjukhuset.

3. Jag önskar att det hade blivit en tydligare majoritet som fått förtroende att leda Landstinget Västernorrland. Landstinget har ett gigantiskt underskott och en av Sveriges längsta vårdköer. En stor del av personalen saknar förtroende för ledningen. Det kräver många konkreta beslut. Det kommer inte att bli lätt.

Gun Enquist-Öhman (SJVP)


1. Det är bra att det blir en förändring och vi är glada över att ha seglat upp till det tredje största partiet i landstinget.

2. --

3. Att socialdemokraterna inte längre är i majoritet innebär en stor förändring. Vården är vår viktigaste sakfråga och vårt oeftergivliga krav är att Sollefteå akutsjukhus blir kvar; vi viker inte en tum från det. En landstingsrådspost är något vi även kommer att jobba för.

Sverker Ågren (KD)


1. Vi hyllar mer att vi bryter socialdemokraternas maktposition än gråter över egen mandatförlust. Det finns en vårdallians och sjukvårdspartiet har tydligt deklarerat att de samarbetar med alla utom socialdemokraterna.

2. På grund av valkretsindelningen har vi tappat mandat och gjort ett svagt val i länet. Det svänger och vi varit med om det förr. Men vi gläder oss åt att vi har en allians.

3. Vi fullföljer vårdvalet och satsar på att minska köer och väntetider. Arbetssätt för ledning och styrning kommer vi att ta tag i samt kommunikation mellan landstingsledningen och övriga. Det finns mycket att göra och vi kommer säkert att upptäcka mer som legat på is under en tid.

Eva Andersson (MP)

1. Det känns mycket positivt att vi får skapa en ny, tydligare politisk ledning med mer ordning på landstingets ekonomi. Jag vill dock reservera mig för att resultatet kan komma att ändras eftersom det är så jämt mellan blocken.

2. Resultatet för partiet är glädjande och jag är tacksam för förtroendet. Det innebär att vi kommer att kunna jobba mer långsiktigt för en hållbar utveckling inom ekonomi och miljö. Vi ska också jobba för god och jämlik vård, och förebyggande vård.

3. Vi ska jobba för en klar och tydlig politisk styrning. Vi kommer att jobba med mer politisk framförhållning för en tydligare och mer effektiv organisation.

 

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen