Patienternas idéer utvecklar vården

2015-02-17 13:20

Hälsocentralen Granlo tar vara på patienternas idéer för att förbättra sitt omhändertagande av patienter med högt blodtryck.

För att få in reflektioner, tankar och synpunkter från patienterna har fem patienter med nydebuterad hypertoni (högt blodtryck) fått skriva en idébok under hösten.
– De intryck de har av kontakten med vården och sina upplevelser i samband med sin diagnos har samlats i boken, säger Linda Eriksson, familjeläkare.

Givande att utveckla vården tillsammans

Med stöd från landstingets avdelning för forskning och utveckling har materialet nu sammanställts och patienterna som deltagit med sin idébok har tillsammans med medarbetare på Hälsocentralen Granlo diskuterat vad som framkommit.
– Att arbeta gemensamt för att förbättra vården har varit positivt för både deltagarna och medarbetarna. Utifrån resultaten kommer arbetssätten nu att utvecklas vidare för det ska bli ett bättre omhändertagande av blodtryckspatienterna, säger Linda Eriksson.

Patienterna kan bidra med nya idéer

Metoden att samla patienters upplevelser via till exempel dagböcker är en del av begreppet tjänstedesign som innebär att användarna av en tjänst är med och tar fram och utvecklar den i samverkan med de som erbjuder tjänsten.
– Genom att följa patientens väg genom vårdkedjan kan förbättringsmöjligheter identifieras och utvecklas. Målet är att vi gemensamt tar fram och utvecklar det som skapar värde, säger Jonas Boström, utvecklare på Landstinget Västernorrland.

På bilden: Linda Eriksson, familjeläkare och Marianne Nilsson, distriktssköterska 


Tillbaka till toppen