Patientnämnden - en oberoende instans

2014-12-26 08:00

God vård bygger på ömsesidigt förtroende mellan patient och vård. Ibland uppstår problem i den kontakten. Då kan du vända dig till Patientnämnden-Etiska nämnden med dina synpunkter eller klagomål.

På Patientnämnden-Etiska nämndens kansli arbetar landstingets tjänstemän med att ge råd, informera och reda ut eventuella missförstånd som skett i patienters kontakt med hälso- och sjukvården.

– Vi är en oberoende instans som tar emot patientens upplevelse och förmedlar den till vården, säger Kerstin Sundholm, verksamhetschef.

Undvika att det händer igen 

Förra året kom nästan 1 000 ärenden in till Patientnämnden-Etiska nämndens kansli. Det handlar om allt från utebliven, försenad och felaktig behandling till komplikationer, diagnos och medicinering. Även frågor som rör tillgänglighet, väntetid och bemötande kommer in. 

– De allra flesta ärenden kommer in via telefon. Vi försöker reda ut vad som har hänt, varför det har hänt och hur vi kan undvika att det händer igen, säger Kerstin Sundholm.

Har tystnadsplikt 

Tjänstemännen på nämndens kansli arbetar under samma sekretesslagstiftning som vården och den som vill kan vara anonym. Du kan vända dig till Patientnämnden-Etiska nämnden om du har synpunkter på hälso- och sjukvård i landstinget eller i länets kommuner.

Läs om hur du gör om du inte är nöjd med vården www.lvn.se/missnoje eller www.1177.se/patientnamnden.


Tillbaka till toppen