Patientsäkerhetsarbete lönar sig

2014-09-12 15:26

Landstinget arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga undvikbara vårdskador. En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att det lönar sig både för patienten och för vården.

I rapporten ”Patientsäkerhet lönar sig” har SKL granskat nästan 20 000 sjukhusjournaler 2013. Granskningen visar bland annat att skador som kunnat undvikas medfört extra vårddagar motsvarande totalt drygt 8 miljarder kronor per år.

Extra fokus på patientsäkerhet

De senaste åren har landstinget lagt extra fokus på patientsäkerhet för att kontinuerligt förbättra kvalitet och utveckla arbetssätt för patientens bästa.

– Under de senaste tre åren har den politiska ledningen avsatt totalt 34 miljoner kronor extra för att stödja patientsäkerhetsarbetet inom landstingets verksamheter. Det har skett både via organisatoriska förändringar och metodutveckling som stödjer arbetet samt genom tilldelning av medel för förbättringsarbeten. Många förbättringsarbeten har genomförts och många pågår i våra verksamheter idag, säger Monika Johansson, kvalitets- och patientsäkerhetschef.

Skador ger längre vårdtid och ökade kostnader

SKL:s rapport visar att vårdtiden för patienter i genomsnitt fördubblas med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.
– Rapporten visar att skador i vården inte bara orsakar lidande för patienten, utan nyttjar också resurser som hade kunnat användas bättre, säger Monika Johansson.
– Därför är det viktigt att vårt arbete med att utveckla kvalitet och patientsäkerhet långsiktigt fortsätter på alla nivåer i landstinget.

 


Tillbaka till toppen