Personalchefsfrågan på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

2010-08-11 21:47

Vem som ska tillträda tjänsten som personalchef på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand är inte beslutat men förhandlingar pågår.

Landstinget Västernorrland arbetar på en intern lösning och Lena Thelins namn finns med i diskussionen.

I media har Lena Thelins kompetens diskuterats. Hon har arbetat 20 år i landstinget och en stor del av tiden som personalchef inom olika förvaltningar och inom landstingsstaben.

- Det stämmer att hon inte har akademisk bakgrund men hon har erfarenheter som väl motsvarar rätt kompetens, säger Mikael Broman, personaldirektör, Landstingsstaben personal.


Tillbaka till toppen