Prao inom sjukvården

2015-02-25 16:30

För att kunna erbjuda en ännu bättre prao-period för elever pågår nu ett arbete med att utveckla prao i landstinget. Syftet är att alla elever ska känna sig väl omhändertagna och att prao-period ska ha samma innehåll oavsett var i länet den görs.

Varje år har Landstinget Västernorrland förmånen att ta emot prao-elever från årskurs 8 och 9. Eleverna får lära sig om landstingets alla verksamheter och prova på många olika arbetsuppgifter som förhoppningsvis hjälper dem i deras framtida studie- och yrkesval.

Förhoppningen är att det nya arbetssättet ska skapa ett större intresse för landstinget som framtida arbetsgivare och tydligare visa bredden av de yrken som finns i organisationen.

Arbetet planeras vara klart under våren 2015 och fram tills dess får du gärna kontakta nedanstående HR- konsulter, när du har frågor om prao på landstinget.

Sollefteå

Karin Markebrand, 0620-194 76, karin.markebrand@rvn.se

Sundsvall

Margitta Källman, 060-18 10 37 , margitta.kallman@rvn.se

Örnsköldsvik

Elisabet Viström, 0660-879 12, elisabet.vistrom@rvn.se


Tillbaka till toppen