Primärvården erbjuder alla 75-åringar ett hälsosamtal

2010-08-11 21:48

Primärvården har beviljats s k stimulansmedel av Socialstyrelsen för att införa hälsosamtal vid länets vårdcentraler.


Tillbaka till toppen