Projekt för aktiva vårdval inom Primärvården

2010-08-11 21:47

Från och med årsskiftet 2009/2010 införs det fria vårdvalet inom Primärvården. Just nu pågår ett projekt för att se till att Landstinget Västernorrland är redo när reformen träder i kraft. Jan Sundqvist är projektledare.

 

 

Den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet 2009/2010. Då ska primärvården inom samtliga Landsting i landet öppnas upp för konkurrens. Den nya reformen innebär att etableringsrätten släpps fri och därmed blir det enklare för privata aktörer att starta vårdcentral. Medborgarna kommer att få möjlighet att lista sig hos valfri vårdgivare.

Stockholm och Halland har sedan tidigare infört fritt vårdval och fungerar naturligtvis som förebilder för de övriga Landstingen. Landstinget Västernorrland väljer ett system som ligger närmare Hallands modell än Stockholms.

-          Medborgarna får möjlighet att lista sig hos valfri vårdgivare, berättar Jan Sundqvist. Entreprenörerna får betalt för antal listade patienter istället för ersättning per besök. Det hoppas vi ska uppmuntra till en långsiktighet hos vårdcentralerna. Konkurrensen inom primärvården kommer inte att bestå av priskriterier utan bemötande, tillgänglighet och kvalitet kommer att avgöra vilken vårdgivare patienterna väljer. 

Konkurrens på lika villkor

Arbetet med Vårdval Västernorrland drivs i samverkan med övriga landsting i norra regionen; Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Uppdraget är att utreda och ta fram förslag till vårdvalsmodell, lägga förslag på vad som ska ingå i kraven för att få driva primärvård i Västernorrland, ta fram modell för ersättning och utarbeta rutiner för administrerandet av vårdvalsssystemet.

-          Systemet måste vara konkurrensneutralt. Det vill säga att vi inte får utforma vår modell så att det gynnar Landstinget Västernorrlands egna vårdcentraler utan det ska vara likartade villkor som ställs på dem som vill starta vårdcentral. När systemet införts kommer sedan uppföljning att ske kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten.

Visa upp sin goda kvalitet

Ett krav från lagstiftarna är att Landstingen ska ge medborgarna den information som krävs för att de ska kunna göra sina val. Det betyder dels att vårdcentralerna måste redovisa bland annat uppgifter på tillgänglighet och resultat.

-          Det här är en reform som öppnar upp för konkurrens inom primärvården. Det kan förstås upplevas pressande för några men jag hoppas och tror att det kommer att väcka en tävlingsinstinkt hos Landstingets personal.  Jag var med när Folktandvården konkurrensutsattes och där såg jag hur personalen växte. De ville visa att den offentliga tandvården minsann inte var sämre än hos de privata aktörerna. Jag hoppas på en liknande reaktion under den här processen. 

Jessica Andersson


Tillbaka till toppen