Projektet Smakstart gav mersmak

2014-05-02 14:04

Ambitionen med projektet Smakstart var att göra Västernorrland känt för sin goda och smakrika mat av hög kvalitet!

– När jag kom in i projektet tog vi fram kvalitetsöverenskommelser tillsammans med producenter runt om i länet. Vi paketerade också varumärket under namnet ”Västernorrlandsgården”, säger projektledare Jonny Lundin.

Idag är det hela femtio procent av västernorrlänningarna som känner till varumärket Västernorrlandsgården. En framgång i sig. Eftersom konsumenterna i länet vill handla i butik visade sig satsningen vara en smart lösning.

Många nya företag

Rent konkret har projektet också bidragit till 25 nya företag i länet. Höga Kusten granit, Hernö gin, Tigers bageri och Godsta gård Örnsköldsvik är exempel på företag som varit involverade i Smakstart.

– Idag är det ett femtiotal butiker i länet som satsar på att ha ett lokalproducerat sortiment och försäljningen ökar hela tiden, säger Jonny.

Blickar framåt

– Jämtland är en bra förebild, de har länge arbetat med utveckling av småskalig produktion, säger Gudrun Lindberg, tillväxtsamordnare vid landstinget. Och nu ökar antalet framgångsrika mathantverkare i vårt län och blir goda förebilder för andra som vill starta. Nu söker också Hushållningssällskapet finansiering för ett nytt projekt under namnet ”Höga Kusten – en möjlig kulinarisk region”, fortsätter Gudrun.

Utvecklingsarbetet för vår regionala mat fick en smakstart, men det tar inte slut här!


Tillbaka till toppen