Psykiatriska mottagningen för unga vuxna stänger i Sundsvall

2010-08-30 16:29

Alla nya patienter över 18 år tas emot för diagnostik och bedömning vid en och samma mottagning.

Den psykiatriska Enheten för unga vuxna har vänt sig till personer mellan 18-25 år, oavsett psykiatrisk problematik. Från och med den 1/9 stänger mottagningen.

Alla nya patienter, från 18 år och uppåt, kommer i stället att tas emot för diagnostik och bedömning vid en och samma mottagning -  ”bedömningsmottagningen”.

De patienter som bedöms vara i behov av någon form av behandling kommer efter bedömning att slussas vidare till den affektiva mottagningen eller till ångestmottagningen. Unga vuxna med behov av specialistpsykiatrisk vård och behandling kommer även fortsättningsvis att vara en prioriterad grupp, men de kommer inte längre att få sin behandling vid en och samma enhet.

Omorganisationen har möjliggjort en omfördelning av personal så att bemanningen vid beroendemottagningen och NPF mottagningen (neuropsykiatriska mottagningen) har kunnat utökas. När det gäller just beroendeverksamhet och neuropsykiatriska utredningar har behoven ökat. En stor patientgrupp hos dessa mottagningar utgörs av unga vuxna vilka drar fördel av den extra satsningen inom de områden där behoven är störst.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta Kristina Mårtensson

 


 


Tillbaka till toppen