Ramverksstrategi för Energiunionen lanseras

2015-03-02 12:21

Kommissionär Maroš Šefčovič presenterade förra veckan EU-kommissionens ramverksstrategi för Energiunionen, med målet att uppnå ett energisäkrare och mer klimatsmart Europa.

EU:s energiförsörjning är en viktig fråga för unionens ekonomiska utveckling, miljöpåverkan och säkerhet. Därför är inrättandet av en mer säker, hållbar och konkurrenskraftig Energiunion en av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tio prioriteringar för kommissionen under dess nuvarande mandat. 25 februari lanserade kommissionär Maroš Šefčovič EU-kommissionens ramverkstrategi som beskriver hur Energiunionen ska uppnås.

Ramverksstrategin vilar på 5 dimensioner som ska bidra till ökad säkerhet, hållbarhet och konkurrenskraft. Dessa dimensioner är:

  • Energisäkerhet, solidaritet och tillit
  • En fullt integrerad Europeisk energimarknad
  • Energieffektivitet för att begränsa energiefterfrågan
  • Styra bort ekonomin från koldioxid
  • Forskning, innovation och konkurrenskraft

Regional och lokal nivå i Energiunionen

Kommissionen ser en roll för regionala och lokala aktörer inom Energiunionen genom att

  • Ge konsumenter information om, verktyg för och incitament till att energieffektivisera
  • Arbeta för resurssvaga hushålls medverkan i Energiunionen
  • Utveckla byggnaders energieffektivitet

Kommissionen kommer enligt strategin agera för att förenkla möjligheterna till medfinansiering från strukturfonderna, så att regionala och lokala aktörer lättare kan energieffektivisera byggnader.

 

Läs mer om Energiunionen på EU-kommissionens webbsida

 Läs kommissionens ramverkstrategi för Energiunionen


Tillbaka till toppen