Rapporter från AER Kommitté 2

2015-03-19 13:53

Under 2014 hölls två plenarmöten för AER:s Kommitté 2. Från Landstinget Västernorrland deltog Eva Andersson (MP) och Lennart Moberg, samordnare.

Assembly of European Regions (AER) är det största oberoende nätverket av regionala organ/myndigheter i Europa och samlar nära 230 regioner.Kommitté 2 fokuserar på socialpolitik och folkhälsa.

Edirne, Turkiet 1-4 april 2014

Programmet i Edirne innehöll plenarmöten för både Kommitté 1 och 2, konferensen "Daring to Succeed: Entrepreneurship for better growth" samt "Training academies om entreprenörskap och innovation.

Läs rapporten från mötet

Letterkenny, Irland 20-23 oktober 2014

Programmet i Letterkenny innehöll plenarmöte för Kommitté 2, " samt konferensen"E-health: Independence and Inclusion in the 21st century".  

Läs rapporten från mötet

Vad är AER?

AER utgör ett forum för interregionalt samarbete och utgör även en lobbyist för regionala intressen på den "europeiska scenen". Högsta beslutande organ i AER är Generalförsamlingen där Landstinget Västernorrland under 2014 företräddes av Rodney Engström (M), landstingsfullmäktiges ordförande och Elisabet Strömqvist (S), oppositionslandstingsråd med Åsa Sjödén (S), ledamot i landstingsfullmäktige som ersättare.


Tillbaka till toppen