Rätt klädd - rena händer

2010-08-11 21:48

Landstinget sätter fokus på vårdhygien i kampanj 12-23 mars

Landstinget Västernorrland prioriterar arbetet med patientsäkerhet ur ett vårdhygieniskt perspektiv. 

Nya utmaningar bland annat genom utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier, ökar kraven på landstinget att ytterligare förbättra sina rutiner. Detta gäller såväl öppen som sluten vård samt tandvården.

Det har alltid varit en utmaning för vården att arbeta professionellt med hög hygienisk standard för att minimera smittspridningen så att vårdtagare och personal inte blir infekterade.

Vi vet att det vanligaste sättet som smitta sprids på inom vården är via händer och kläder. Genom att tillämpa fastställda hygienrutiner minimeras risken för smittspridning till patienten under vårdtiden.

Därför genomförs nu en kampanj för att informera och sprida kunskap om basala hygienrutiner till all personal man kan säga arbetar patientnära. Det betyder i praktiken all personal som i sitt arbete har fysisk kontakt med patienter utöver ett handslag.

Kampanjen sker i samverkan mellan Smittskydd/Vårdhygien och sjukhusförvaltningarna, folktandvården, primärvården och ambulanssjukvården.

Under vecka 11 och 12 kommer en rad aktiviteter att äga rum på länets sjukhus. Se program nedan.

Målgruppen är all personal som arbetar med patientnära vård och aktiviteterna är öppna för all personal oavsätt förvaltning.

>> Se program för aktiviteterna här (pdf)
>> Broschyr om basala hygienrutiner
>> Se mer information om landstingets vårdygienarbete


Tillbaka till toppen