Rättelse i pressmeddelandet Landstinget Västernorrland skärper rutinerna för elektroniskt överförd patientinformation

2010-08-11 21:48


Vid utskick av gårdagens pressmeddelande valde vi att gå ut med information om vilken enhet som hade skickat ut den felaktiga försändelsen. Detta för att undvika ytterligare spekulationer i media.

Tyvärr var den informationen felaktig. Journalanteckningen vidarebefodrades från Timrå vårdcentral till Gillebergets vårdcentral.

Vi beklagar det inträffade. Samtidigt vill vi betona att felet inte ligger hos någon enskild individ utan det beror på brister i vårt e-postsystem som nu är åtgärdat.


Tillbaka till toppen