Rättspsyk certifierade

2011-02-25 10:47

Nu kan personalen på Rättspsykiatriska regionkliniken sträcka på sig extra mycket för nu har klinikens ledningssystem blivit certifierat enligt ISO 9001:2008. Det borgar för kvalitet enligt internationell standard enligt vissa principer och med årlig extern revision.

– Vi har jobbat målmedvetet länge enligt den här modellen med ett processinriktat system där hela verksamheten dokumenteras. Det allra viktigaste är att vi konsekvent utvärderar det vi gör för ständiga förbättringar, säger Bengt Jarl, psykolog, projektledare och samordnare för det intensiva kvalitetssäkringsarbetet.

Slutrevision genomförd

I december hade kliniken slutrevision. De fick några mindre avvikelser som ska åtgärdas men besked om att de var klara för certifiering.

– Nu har vi 90 dagar på oss för att vidta dessa åtgärder för att uppfylla villkor för certifieringen. Vi jobbar intensivt och kommer att klara det, fortsätter han.

Utgår från egna behov

– Vi hade kunnat gena och få ett snabbare resultat men vi har i stället valt att alla avdelningar ska vara representerade i gruppen som arbetat fram systemet. Det utgår från just våra egna behov och vi jobbar inte i huvudsak för att kunna bli certifierade.

– Det känns riktigt och alla medverkande har genomgått ett ”körkort” med teori och praktiska moment för att kunna orientera sig lätt i systemet. Vi har en filosofi att ingen kedja är starkare än den svagaste länken.

Årlig revision

Rättspsykiatriska regionkliniken har nu fem egna interna revisioner årligen enligt ett program som borgar för ständig utvärdering och förbättring.

– Vi får inte slå oss till ro. Vi har fått en bekräftelse som vi är stolta och nöjda med men det krävs också att vi jobbar vidare för att bevara det. Certifikatet sträcker sig över tre år med externa revisioner varje år.

Patienter från hela landet

Kliniken är konkurrensutsatt och tar emot patienter från hela landet. Därför är det av vikt att kunna visa upp kvalitativa processer. Allt som sker med patienter, eller intressenter, som de kallas, ska vara genomtänkt och följa vissa principer.

Det har nu klinikens 202 anställda med projektgruppens tolv personer arbetat intensivt med vilket också visar sig i det ståtliga certifikatet.


Tillbaka till toppen