Proposition om ny patientlag

2014-03-07 15:19

Nu har regeringen tagit beslut om en proposition till en ny patientlag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Enligt propositionen ska den nya lagen bland annat stärka patientens ställning och främja delaktighet. Propositionen ska nu behandlas av riksdagen.

Den nya patientlagen ger patienten möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Det innebär att landstingen ska kunna erbjuda öppen vård även till patienter inom andra landsting.

Den nya patientlagen innebär också att informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas. Patienten får även större möjligheter till en ny medicinsk bedömning.

Under senare år har patientens ställning stärkts i många avseenden, bland annat genom ökad valfrihet för patienten. Men regeringen menar att det fortfarande är en rad områden där patientens ställning behöver stärkas ytterligare, bland annat möjligheter till inflytande och delaktighet. Därför bedömer de att det finns behov av att införa en ny patientlag.

Vad händer nu?

Det är riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. Ett förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. För att lagförslaget ska bli verklighet måste sedan en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen som ser till att det blir som riksdagen beslutade.

 


Tillbaka till toppen