Region Norrland bjuder in till dialogmöte

2010-08-11 21:47

Samtal om visioner, mål och strategier för Infrastruktur, trafikering, klimat, miljö och energi

Region Norrland omfattar de tre länen Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrland. I det förberedande arbetet för Region Norrland har ett antal politiska arbetsgrupper tillsatts inom Regional Utveckling samt hälso-och sjukvårdsområdet. Varje grupp har en huvudsekreterare och ett antal tjänstemän. Under hösten har en kartläggning genomförts och nu under våren kommer visioner, mål och strategier att tas fram. Kommande höst planeras ett fortsatt arbete med organisationsstrukturen.

Det är viktigt att olika aktörer finns med i diskussioner kring visioner och mål redan från början. Nu inbjuds därför alla intresserade till dialogmöte
måndag 4 maj i Umeå, Folkets Hus.

Inbjudan till dialogmöte. pdf

Läs mer och anmäl dig på Norrbottens läns externa webbplats
wwww.nll.se/dialogmoteregion

Norrstyrelsens arbete (extern webbplats)
www. norrstyrelsen.se


 

Landstinget Västernorrland
Ledningsstaben Information


Tillbaka till toppen