Region Norrland kräver besked

2010-08-11 21:47

Nu har Norrstyrelsen ledsnat på regeringens oförmåga att fatta beslut i regionfrågan. I en skrivelse till regeringen begär Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet (utom Folkpartiet i Norrbotten), Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i de tre nordligaste länen besked.

Vi har gjort alla förberedelser som är möjliga och har ett program för det fortsatta arbetet med start för Region Norrland den 1 januari 2011. Vi är beredda. Nu fattas bara ett positivt besked från regeringen, sägs det i skrivelsen.

– Regeringen har tidigare lovat besked under hösten 2008. Den är över för länge sedan, åtminstone här i norr, säger Norrstyrelsens ordförande, landstingsrådet Kent Ögren. Och nu är väl hösten förbi till och med i kvarteren kring Rosenbad.

Under våren 2008 lämnade landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland in ansökningar till regeringen om att få bilda en gemensam regionkommun i princip enligt Ansvarskommitténs förslag. Besluten om ansökningar fattades med stora majoriteter i de tre fullmäktigeförsamlingarna. Arbetet med att förbereda den nya regionen pågår för fullt. Närmare 200 politiker från kommunerna och landstingen och från samtliga partier i deltar i olika arbetsgrupper.
 
– Vi menar att de folkvalda i Region Norrland handlat på det sätt som är logiskt och riktigt mot bakgrund av läget i regionfrågan, säger Jan-Åke Björklund, Norrstyrelsens projektledare. Vår representativa demokrati har genom Norrstyrelsen tagit sitt ansvar. Nu återstår att regeringen möter upp med ett positivt besked.

Norrstyrelsens skrivelse till regeringen


Ytterligare upplysningar:
Kent Ögren, ordförande. Tel 070 528 71 92
Jan-Åke Björklund, projektledare. Tel 070 750 67 77


Tillbaka till toppen