Region i Norrland ett faktum

2010-08-11 21:47

Lena Krånglin, Christer Nylén och Jan-Åke Björklund vid mötet i Timrå

Lena Krånglin, Christer Nylén och Jan-Åke
Björklund vid mötet i Timrå.

 

Att det kommer att bildas en region i Norrland är ett faktum. Det man inte vet är när eller hur regionen kommer att se ut menade Jan-Åke Björklund, projektledare för regionbildningen, när han mötte ett åttiotal besökare på Söråkers Folkets Hus. De hade sökt sig dit för att informera sig och ställa frågor vid norrstyrelsens öppna möte i går kväll den 26 oktober.


– Det är betydelsefullt  att ni som kommit hit för att informera er också får möjlighet att ställa frågor sade Jan-Åke Björklund, som under kvällen uppmuntrade även den tystare delen av publiken att göra sin röst hörd.

Vecka 44 eller vecka 45 väntas Kammarkollegiets svar på hur gränsdragningen ska se ut. I december fattar regeringen beslut i frågan.

Folkets åsikter

Frågan om folklig förankring inför bildande av Region Norrland och vikten av att folkomrösta och att ta hänsyn till befolkningens åsikter, belystes av Folke Nyström, mp, Timrå.

– Det är viktigt att veta vad människorna tycker, sade Jan-Åke Björklund.

Han menade att folkomröstningar kan vara bra i en begränsad fråga som tillexempel om en gränskommun ska begära utträde ur regionen och sedan söka till en annan.

Ungdomsintresset svalt

Åldern på åhörarna var relativt hög och en åhörare hade funderingar kring varför det var så. Han menade att ungdomars vanor att umgås gränslöst, exempelvis via Facebook, kan medverka till deras låga engagemang.

– Gränser har kanske inte samma betydelse för dem, funderade han.

Goda exempel

– I Skåne och Västra Götaland har man dragit gränser och skapat regioner. Dessa är bra exempel på hur det kan bli, förklarade Jan-Åke Björklund.

– I de regionerna har man bättre förutsättningar att klara stora samhällsåtaganden och kan agera kraftfullare mot staten i förhandlingar sa han.

Hur ser det då ut i våra grannländer undrade publiken. Jan-Åke Björklund berättade att i Danmark bestämde regeringen indelningen men i Norge arbetar man på ett liknande sätt som vi gör här i Sverige.

Kranskommuner bestämmer själva

Reinhold Hellgren, vice ordförande i Mittstyrelsen undrade hur man gör om man inte vill dela Timrå och Sundsvall.

– Då får Sundsvall begära utträde och söka sig till landstinget i Jämtland och Timrå får fatta sitt beslut om att också söka utträde. Varje kommun får fatta sina egna beslut, förklarade Jan-Åke Björklund.

Regionens säte

På frågan om var Region Norrland ska styras ifrån svarar Jan-Åke Björklund att norrstyrelsen avvaktar beslut om regionbildningen innan det bestäms.

– Man kan ha maktcentrum på olika platser och ändå skapa en stor delaktighet. Om vi ser oss omkring bland organisationer och verksamheter i samhället så ser vi att deras huvudkontor kan finnas på ett ställe men att verksamhet finns på flera platser i landet. Ett sådant exempel är Vägverket och fick medhåll av en i publiken som inom näringslivet arbetat på samma sätt.

 

Text och bild: Lotta Bovidson


Tillbaka till toppen