Regional utveckling - Året som gått 2013

2013-12-20 12:32

2013 har varit ett fantastiskt och händelserikt år. Vi hoppas att ditt 2013 har varit lika bra, och önskar er en God jul och ett riktigt Gott nytt år! Nedan följer några axplock från året som gått.

Regional utveckling har en mångfacetterad verksamhet som omfattar bland annat kultur och länsbibliotek, miljö, trafik och infrastruktur, tillväxt, utbildning och internationella frågor.

Januari

Intern klimatkompensation av tjänsteresor

Vid årsskiftet införde vi intern klimatkompensation. Ett extra klimatpålägg på bil- eller flygresor bidrar till att de som väljer att göra tjänsteresan med kollektivtrafiken på företagskort åker gratis på Din Turs busslinjer och regionaltåg.

Regional utveckling lanserar nyhetsbrev

I januari drog vi igång med vårt nyhetsbrev Regional utveckling.
Missat det?

Läs nyhetsbrevet på webben.  

Februari

Lysande konst i nya Centralreceptionen vid Länssjukhuset

Den konstnärliga gestaltningen av Centralreceptionen vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand stod färdig i februari 2013. Det är ett lysande konstverk som bygger på programmerad Led-belysning.

Läs reportaget om konstverken på webben 

Mars

Fler digitalt aktiva i Västernorrland

I mars avslutades arbetet med projektet " Digitalt aktiva medborgare i glesbygd”, som syftade till att förbättra förutsättningarna för en ökad digital delaktighet för invånarna på 13 mindre orter i Sollefteås, Sundsvalls och Örnsköldsviks glesbygd. En satsning som har resulterat i att 170 personer har genomgått grundläggande utbildning i datorer och internet och ytterligare 137 personer har besökt bibliotekets olika informationsträffar om internets utbud och möjligheter.
 
Länsbiblioteket samordnade och marknadsförde även Get Online Week 2013 i mars, som fem kommun¬bibliotek deltog i med ett trettiotal aktiviteter; om sociala medier, bloggar, att läsa e-böcker på surfplatta och hålla kontakten med Facetime och Skype med mera.

Landstinget näst bäst på miljöbilar  

I mars kom Landstinget Västernorrland på andra plats bland landsting och regioner när det gäller miljöfordon. Detta enligt 2012 års miljöfordonsanalys från Miljöfordon Syd.
– Det här är ett kvitto på att vi har satsat rätt när det gäller våra tjänstebilar, sade miljöchef Olle Bertilsson.

Läs hela reportaget om våra miljöbilar

April

Internationell konst visades i länet

Konstkonsulenterna på landstinget arbetar intensivt med utveckling av ett resurscentrum för konst i länet. Utställningen Paris-Härnösand som visades på länsmuseet Murberget i våras är en del av det arbetet. 

Läs mer om utställningen Paris-Härnösand

Maj

Ny rektor vid Ålsta Folkhögskola

Ingrid Nilsson tillträdde som ny rektor vid Ålsta folkhögskola den 2 maj.

Pendlarkampanj 2013

Under maj månad samarbetade landstinget och Din Tur i en pendlarkampanj. 50 landstingsanställda fick chansen att testa arbetspendling med kollektivtrafik.

Läs mer om pendlarkampanjen och om läkaren som lämnar bilen hemma

Regionala nämnden besökte Ramsele och Näsåker

I Sollefteåtrakten smids det planer för att rädda landsbygden, man satsar stort på lokal matproduktion och har ett eget slakteri, Rafnaslakt AB. Det var också det Regionala nämnden fick se i Sollefteå den 30 maj.
– Det är bra och nyttigt att få ta del av länets utveckling på plats, sade Eva Andersson (MP), vice ordförande i Regionala nämnden.

Läs reportaget om Regionala nämndens studiebesök

Juni

Ny kulturchef

Den 1 juni tillträdde Märta Molin som ny kulturchef vid Regional utveckling.

Miljötema på landstingsfullmäktige

På det sista fullmäktigemötet innan sommaruppehållet hölls miljötema. På agendan stod bland annat reserådgivning, miljö- och energiredovisning och miljöcertifiering av landstinget med tillhörande utbildningspaket.

Internationellt arbete för att motverka studieavbrott

Landstinget startar upp och leder arbetsgruppen inom Assembly of European Regions (AER) för att motverka studieavbrott i Europa.

Besök AER:s webbsida

Juli

Resurscentrum konst lanserade webbsida

Första veckan i juli kom www.resurscentrumkonst.se En sajt främst för bild- och formkonstnärer i Västernorrland samt elever på förberedande konst och medieutbildningar.

Kulturhändelser i länet

I juli var det full fart inom våra regionala kulturverksamheter - Murberget; som bland annat firade 100 år, och Scenkonstbolaget; som storsatsade på William Shakespeares "Som ni vill ha det" vid Döda fallet, i samverkan med Jämtland.

Augusti

AER-stipendiater på sommarskola  

Två ungdomar tog emot landstingets stipendium för att delta i AER sommarskola i Nyköping i augusti. Temat var Grön tillväxt – regioner för ett resurseffektivt Europa. Väl hemma var våra stipendiater fulla av inspiration om hur man kan leva miljösmart. Men även med nya erfarenheter och kontakter med andra ungdomar från hela Europa i bagaget.

Läs mer om sommarskolan

September

Ålsta folkhögskola 140 år!

Ålsta folkhögskola är Norrlands äldsta folkhögskola och en av de äldsta i hela landet. 140 årsjubileet firades med Öppet hus i Fränsta den 28:e september.

Läs mer om jubileet

Oktober

Ny seminarieserie: Regional utveckling - Brown Bag Seminar

I oktober drog vi igång en ny seminarieserie för de som jobbar med regional utvecklingsfrågor i länet.

Läs mer om Brown Bag Seminar

Kulturting 2013 i Sundsvall

Den 3-4 oktober hölls årets Kulturting. Alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Kultur är en sådan. Men hur tillgänglig är kulturen och vad behöver göras? Svaren fick sig Jämtlands och Västernorrlands kulturpolitiker och tjänstemän till livs under Kulturting 2013 i Sundsvall där temat var just tillgänglighet.

Läs reportaget från Kulturtinget  

PoesY - Västernorrlands poesifestival

I oktober firade festivalen 15-årsjubileum som innehöll en storslagen final med norrlandspoeter som Mattias Alkberg och Elisabeth Rynell och medryckande musiklyrik av Mustat Silmät. Hela vecka 41 fylldes av poetiska aktiviteter i länet, bland annat en poetturné med skrivarworkshops på gymnasier, särgymnasier och folkhögkolor.

November

Trafiktema på landstingsfullmäktige

Trafiktemat på fullmäktigemötet väckte stort intresse! På agendan stod information om Norrtåg, ny upphandling av busstrafik och landstingets ägarstyrning av kollektivtrafiken.

Västernorrlands ungdomsråd drog igång!

Den 7 november träffades ledamöterna i ungdomsrådet för första gången. Under en heldag fick de lära känna landstingets verksamhet och varandra lite bättre.
– Det här är ett viktigt steg i landstingets satsning på unga i länet, menar Linda Hallgren, Regional utveckling, som är tjänsteman i ungdomsrådet.

Läs mer om Västernorrlands ungdomsråd 

2013 års kulturstipendiater fick pris

När 2013 års kulturstipendier utdelades vid en ceremoni i Landstingsfullmäktige blev det stående ovationer. Sammanlagt 200 000 kronor tilldelades duktiga Västernorrlänningar. Dessutom bjöd stipendiaterna på smakprov i form av sång och musik.

Läs mer om prisutdelningen

Start för Regionalt projektkontor

Från och med november driver landstinget tillsammans med Kommunförbundet, kommunerna i länet och Länsmuseet Västernorrland ett 14 månader långt regionalt projekt, kallat Regionalt projektkontor. Syftet är att skapa fler EU-finansierade projekt i länet.

Taltidningen Västernorrland firar 50 år

Med pompa och ståt! Taltidningen förmedlar idag nyheter och reportage i ljudform och kommer numera ut en gång i veckan.

Läs mer om 50-årsjubileumet

December

Överenskommelse kulturarvet Västernorrland  

Den 6 december 2013 skrevs en överenskommelse på mellan Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Riksantikvarieämbetet.
Överenskommelsen, en av tre i Sverige, innebär att en rad nya aktiviteter inom kulturarvsområdet påbörjas i länet med syfte att skapa tillväxt och ett mer välkomnande Västernorrland. Överenskommelsen undertecknas av landshövding Bo Källstrand, riksantikvarie Lars Amréus och ordförande vid Regionala nämnden vid landstinget Sverker Ågren (KD).

Årets Lucia till Landstinget Västernorrland

Synskadades Riksförbund korade för första gången Årets Lucia i år. Diplomet, som är i punktskrift, överlämnades till Regionala nämndens ordförande Sverker Ågren vid en ceremoni i Härnösand den 12 december. Det är vår satsning på syntolkning som prisas!

Läs mer om syntolkning av kultur

Avslut på Cinergy projektet

En dörröppnare och brygga mellan de traditionella och kreativa näringarna. Så kan det internationella EU-projektet Cinergy beskrivas. I december avslutades projektet och i samband med det togs lärdomar och goda exempel upp.

Läs reportage från Cinergys slutkonferens


Tillbaka till toppen