Regionala nämnden har nu beslutat om anpassning av busstrafiken

2013-05-29 21:54

Landstinget finansierar busstrafik mellan länets kommuncentra och den regionala tågtrafiken. Under 2012 ökade landstingets kostnader för busstrafiken kraftigt. Samtidigt har landstinget ökat satsningen på regional tågtrafik till 25 mkr per år. Prognoserna för 2013 visar på att kostnaderna fortsätter att öka.

Därför beslutade Regionala nämnden vid dagens sammanträde att verkställa anpassningar av busstrafiken motsvarande en reducerad kostnad på 6,3 mkr på följande linjer;

  • linje 10 Örnsköldsvik-Sundsvall
  • linje 90 Sollefteå-Kramfors-Härnösand
  • linje 201 Härnösand-Timrå-Sundsvall

 

Trots indragningar på linje 90 och 201 kommer det även efter anpassningen att finnas väsentligt fler möjligheter att resa kollektivt med buss och tåg. Det är den nya regionala tågtrafiken som gör skillnad. På linje 10 innebär landstingets anpassning att helgtrafiken med buss upphör. Men redan idag bedrivs kommersiell trafik med linje 100 längs E4. Tågförbindelser tillkommer dessutom.

Anpassningen av busstrafiken kommer att träda i kraft från och med den 15 december 2013, i samband med att det kommer en ny turlista.

Läs mer i pressmeddelandet Nya tider för kollektivtrafiken.

För att möta kostnadsutvecklingen på dagens kollektivtrafik beslutade Regionala nämnden också om att anhålla hos landstingsfullmäktige om 18,4 mkr för 2013.

Fakta

Sedan 2010 har landstinget ökat trafikbudgeten med 38 mkr eller 33 procent för bland annat en offensiv satsning på regional tågtrafik. Allt fler väljer också tåget. Samtidigt ökar kostnaderna för landstingets busstrafik i en snabbare takt än intäkterna.


Tillbaka till toppen