Regionala smaker vid kommande provsmakningsevent

2013-04-26 11:37

Projektet CINERGY arrangerar provsmakning och lunch på S:t Petri Logen i Härnösand den 15 maj. Matkunniga och matintresserade i länet är välkomna att pröva nyutvecklade fiskprodukter från Kainuuregionen i Finland.

– Det här är en internationell utblick på regional mat, säger Gudrun Lindberg, projektledare vid Regional utveckling, ett spännande sätt att testa nya produkter på en annan marknad, fortsätter hon.

Våra finska partners som arbetar med Regional utveckling har livsmedelsproduktion och förädling som ett fokusområde. De har arbetat med fiskare och cateringföretag och med hjälp av ett livsmedelsinstitut tagit fram nya produkter.
– Det finns ett antal specialinbjudna från länet till detta event, säger Gudrun Lindberg, men alla som har ett speciellt intresse för mat är välkomna!

Inbjudan och anmälan

Alla som är intresserade av regionala smaker är välkomna att anmäla sig till eventet, se inbjudan.

Anmäl dig senast den 8 maj till Gudrun Lindberg, e-post: gudrun.lindberg@rvn.se eller telefon/sms 070-190 44 14.

FAKTA:

CINERGY – ”Nätverk för kreativa näringar möjliggör regional tillväxt”, är ett EU-projekt. Det drivs med Landstinget som ansvarig partner tillsammans med sex andra partners från tre länder – Sverige, Finland och Nordirland.

Inom projektet ska partnerskapet utveckla regionala affärs- och innovationstjänster och mäklarverksamhet för att underlätta gränsöverskridande samverkan mellan de kreativa näringarna och traditionella näringar. Det ska göras både inom ramen för tjänster som finns idag men också genom att ny verksamhet startas.


Tillbaka till toppen