Regionalisering av läkarutbildning

2010-08-11 21:47


Det är nu klart med första omgången av den regionalisering av läkarutbildningen i Umeå, som tidigare beslutats. Det innebär att vårterminen 2011 kommer åtta studenter att göra sin kliniska utbildning i Sundsvall. Nio gör den i Östersund och åtta i Sunderbyn i Norrbottens län.

– Det här innebär också att vi tagit ytterligare ett steg mot att starta en läkarutbildning i Sundsvall, säger Lennart Moberg, primärvårdsdirektör och ordförande i styrgruppen för den regionaliserade läkarutbildningen.

År 2008 påbörjades utökningen av läkarprogrammet i Umeå och regionaliseringen ingår i den satsningen. Det är första gången som studenterna fått välja klinisk studieort, vilket de gjorde under höstterminen. Den fördelning som nu sker är helt enligt vad studenterna önskade.

– De tre orterna i regionaliseringen har fått lite färre än de tio studenter som de ska kunna få som mest. Det beror dels på att programmet ännu inte utbyggt till de 100 platser det ska ha och dels på att några studenter tagit studieuppehåll, säger Thomas Brännström, ordförande i programrådet för läkarprogrammet.

Totalt genomförde i höstas 82 studenter tredje terminen av läkarprogrammet i Umeå. Av dess stannar 57 kvar i Umeå under den kliniska delen vårterminen 2011 medan 25 åker till de tre regionaliseringsorterna.


Tillbaka till toppen