Regionalt Cancercentrum i norr

2011-09-22 12:45

Direktionen för Norrlandstingens regionförbund beslutade vid sitt möte onsdag 21 september att starta Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr). De kan därmed hjälpa de fyra nordliga landstingen att förverkliga visionen ”Likvärdig och tillgänglig cancervård med spets och bredd i hela Norrland”.

Chef för RCC Norr blir Beatrice Melin, cancerläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och adjungerad professor i onkologi vid Umeå universitet. Beatrice Melin

Antalet cancerfall i Sverige kommer att fördubblas fram till 2030. Studier visar att det finns skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem du är och var du bor. För att komma tillrätta med dessa ojämlikheter, klara av den ökade cancerbördan samt att förbättra vårdens kvalitet, bildas nu ett regionalt cancercentrum i var och en av Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Så uppnås visionen

RCC Norr ska stödja de fyra norrlandslandstingen i arbetet med att uppfylla den gemensamma visionen om en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland.

Visionen ska uppnås med hjälp av att:

  • fokusera på patientens behov
  • lägga tyngdpunkt på kvalitet och kunskapsstyrd behandling
  • satsa på forskning och innovation
  • verka för goda kommunikationer.

RCC Norr kommer inte att syssla med direkt vård av patienter – förutom vad gäller cancerpreventionsmottagning – utan ska vara med att utveckla den framtida cancervården i Norrland. Detta genom att knyta samman kompetenser och resurser inom hela cancerområdet, från förebyggande insatser till palliativ vård.

Befintlig verksamhet

I RCC Norr ingår två befintliga verksamheter vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå: enheten för familjär cancer samt regionalt onkologiskt centrum. Det senare arbetar bland annat med kvalitetsregister och forskning inom cancerområdet. Det innebär att RCC Norr kommer att ha cirka 25 medarbetare redan vid starten.

Norrlandstingens regionförbunds förbundsdirektör Sara Ekström understryker det engagemang som de fyra norrlandslandstingen visat för satsningen och hon riktar ett särskilt tack till den grupp som arbetat med uppbyggnaden av det regionala cancercentrumet.

Tillträder i november

Beatrice Melin, som tillträder den 15 november som chef för RCC Norr, är i dag verksam som cancerläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hon har särskilt arbetat med barnstrålbehandling och ärftlig cancer. Hon forskar i ett internationellt nätverk om orsaken till varför man får hjärntumörer samt även om sena biverkningar efter cancer.
Under de första månaderna efter att hon tillträtt kommer det att genomföras upptaktsmöten i samtliga fyra landsting. En gemensam invigning av RCC Norr planeras i januari 2012.

– Uppdraget känns viktigt och jag tror att vi tillsammans kan driva utvecklingen framåt och skapa bra förutsättningar för cancervården i hela Norrland, säger Beatrice Melin.
– Just nu är vi inne i en intensiv kartläggningsprocess för att se var vi har störst utrymme för förbättringar.

 


Tillbaka till toppen