Regionalt kollektivtrafikrådslag 18 januari

2013-01-23 09:13

Den 18 januari hade landstinget genom Regionala nämnden kallat ledningarna för länets kommuner och Kollektivtrafikmyndigheten till rådslag i landstingssalen i Härnösand för att diskutera aktuella frågor om kollektivtrafiken i länet. Uppslutningen till rådslaget var mycket god, och många synpunkter framfördes.

 {ImageGallery}

 

Agendan för rådslaget omfattade bland annat frågor om landstingets roll i den regionala kollektivtrafiken, behovet av att utveckla dialogen mellan kommunerna och landstinget i trafikfrågor och principerna för framtida finansiering av kollektivtrafiken. Därutöver lyfte många av deltagarna vid rådslaget frågor om den nära förestående upphandlingen av busstrafik för perioden från 2014 till 2024.

- Uppslutningen visar att kollektivtrafik är en mycket het fråga för länet. Behovet av dialog mellan berörda parter är en viktig väg för att lösa de utmaningar vi står inför. Kostnadsutvecklingen inte minst. En översyn av den framtida finansieringen fick brett stöd vid mötet, säger Sverker Ågren (KD), ordförande Regionala nämnden.

- Kommuner och landsting har ett stort ansvar för att bidra till en ökad användning av kollektivtrafik. Landstinget uppmuntrar tjänsteresande med tåg och buss i stället för att ta bil, det är ett sätt att bidra till målet om ökat resande och bättre miljö. Kollektivtrafiken är en resurs som vi ska använda mer, säger Eva Andersson (MP), vice ordförande Regionala nämnden.


Tillbaka till toppen