Regionalt ungdomsråd ska stärka dialogen med och mellan länets ungdom

2013-06-11 14:50

Medborgarnas insyn och möjlighet till delaktighet och engagemang är en allt viktigare fråga för landsting och regioner. Inte minst de ungas möjligheter till inflytande är viktigt. Just nu pågår en process för att bilda ett regionalt ungdomsråd i landstingets regi. Här är några tankar från vår ungdomsambassadör Rebecca Lampinen.

{ImageGallery}

 

Rebecca Lampinen är 20 år och kommer från Sundsvall. Hon är politiskt aktiv och sitter bland annat som representant för AER Youth Regional Network (YRN). 2011 fick hon landstingets stipendium för AER sommarskola. För henne är det glasklart att Västernorrland bör ha ett ungdomsråd:

– Jag kan inte representera länets ungdom utan att ha dem bakom mig, menar Rebecca. I mitt uppdrag som landstingets ungdomsambassadör är det viktigt att stärka ungdomars inflytande och stärka regionen i frågor som rör ungdomar.

Rebecca var med och startade Sundsvall Kommuns ungdomsråd och även Unga magasinet i Sundsvall. En mötesplats för unga mellan 18-25 år, där hon också arbetar en del just nu.

Finns det en framtid för landstingets ungdomsråd?

– Ja, Sverige är ganska ensamt om att inte arbeta på det sättet. Det märkte jag när jag var på AER:s sommarskola. Där förenas ungdomar från hela Europa och jag känner att jag behöver några att ta med mig frågor tillbaka till, ifrån YRN. Samma sak för landstinget, som kan behöva kanaler ut i länet, säger Rebecca.

Vad är din förhoppning med ungdomsrådet?

– Att vi får en till representant i YRN som jag kan samarbeta med. Det är alltid lättare om man är två. Dessutom tycker jag att man kan göra landstinget mer konkret för ungdomar.

Vilka frågor vill du lyfta i landstingets ungdomsråd?

– Jag vill få vara med och influera beslut i regionala nämnden, arbeta med de frågor som landstinget berör. Till exempel ungdomsarbetslöshet, kultur och en meningsfull fritid. Men även öppna upp för att vi får ta egna initiativ och föra upp frågor på dagordningen.

Vad är landstingets syfte med ungdomsrådet?

– Vi hoppas att detta kan involvera ungdomar i frågor som rör landstinget och
den regionala utvecklingen, säger Linda Hallgren, som arbetar vid Regional
utveckling med att förverkliga ungdomsrådet.

Vägen vidare

I maj träffades ett tjugotal representanter från gymnasieskolor, politiska
ungdomspartier och från kommunernas ungdomsråd för att diskutera hur
man ska bilda ett ungdomsråd. Diskussionerna rörde bland annat vilka som ska
ingå, vilket åldersspann rådet bör ha och hur man ska få en hållbarhet i arbetet.

Man har alltså lyssnat in ungdomarnas tankar och nästa steg blir att komma med ett konkret förslag på hur strukturen ska se ut. I det arbetet ingår bland annat Rebecca Lampinen och Linda Hallgren.

I höst hoppas man kunna starta upp själva ungdomsrådet och hitta ungdomar som är intresserade av att delta.

Fakta om de politiska nätverken

Assembly of European Regions (AER)

AER Youth Regional Network  (YRN)


Tillbaka till toppen