Regionalt utvecklingsansvar 2015<br>Studieresa till region Halland!

2013-08-26 11:42

Ledande politiker och tjänstemän från landstinget och länets kommuner var den 12-13 augusti på en studieresa till Region Halland för att få ta del av deras erfarenheter av att bilda region.

Under våren har samtal förts med kommunledningarna om på vilket sätt kommunerna ska få inflytande i det regionala utvecklingsarbetet. Detta har skett och sker dels genom en gemensam styrgrupp som leder förberedelserna och dels genom den gemensamma parlamentariska kommitté som ska lägga fram förslag hur den politiska organisationen bäst medverkar till kommunernas inflytande.

Som ett led i den gemensamma kunskapsuppbyggnaden var ledande politiker och tjänstemän från landstinget och länets kommuner den 12-13 augusti på en studieresa till Region Halland som genomfört den här förändringen för att ta del av deras erfarenheter. Det var ett mycket givande studiebesök.

- Det som främst tilltalade mig, förutom deras gedigna genomgång som var mycket väl förberedd, var att deras fokus mycket tydligt var satt på två områden. Tillit och mening, att en hög tillit mellan de berörda är oerhört viktigt och att alltid ställa frågan, ”Vad ska regionen åstadkomma som inte redan kommunerna och landstinget kan göra?” samt ”Vad är det med en regionbildning som blir bättre för medborgaren?” Mycket viktigt för oss i Västernorrland att tänka på säger oppositionsrådet Elisabet Strömqvist (S).

{ImageGallery}


 


Tillbaka till toppen