Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland 2015

2013-06-10 15:40

Den 23 maj träffades ledande politiker och chefstjänstemän i länets kommuner, kommunförbundet och landstinget för att tillsammans med Jörgen Johansson, forskare vid Halmstads högskola, diskutera samarbetet.

{ImageGallery}

 

Frågeställningar som berördes var:

• Hur utformas kommunernas inflytande och delaktighet i en region där fullmäktiges mandat kommer från väljarna.
• Hur regionen och kommunerna ska samarbeta kring frågor där båda parter har en tydlig roll.
• Hur kommunerna ska ges inflytande och involveras i det regionala utvecklingsarbetet.
• Hur den politiska organisationen bäst kan medverka till detta.

Moderator var Göran Bostedt, statsvetare på Mittuniversitetet.

– Det nya, sammanhållande ansvaret för regional utveckling har direkt betydelse för flera kommunala verksamheter, inte minst näringslivsutveckling, säger Hans Hedlund (C), Landstingsstyrelsens vice ordförande.
– Det ger inte landstinget mandat att styra över kommunala insatser. Det regionala ledarskapet vilar på förmågan att skapa samförstånd och ömsesidig nytta, säger Hans Hedlund (C).

Fakta - Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland 2015

Landstinget ansökte i december 2012 till regeringen om att överta det regionala utvecklingsansvaret från staten genom länsstyrelsen. Kommunerna i länet har tillstyrkt landstingets ansökan. Den 15 mars föreslog Socialdepartementet i departementsskrivelse 2013:13 att bevilja landstingets ansökan. 

Tillbaka till toppen