Regionbildningen inledd i Norrland

2010-08-11 21:48

Besked om det blir en eller två Norrlandsregioner ska ges i februari 2008.

En klar majoritet av de femtio politiker från samtliga partier i de fyra nordliga länen som samlats i Östersund på Norrlandstingens regionförbunds möte den 15 november har kommit överens om att inleda det praktiska arbetet med regionbildning i Norrland.

Det kan bli en eller två Norrlandsregioner. Besked i denna fråga ska ges i februari 2008. En arbetsgrupp tillsätts nu för att diskutera och se över konsekvenserna av en eller flera regioner i Norrland. Dessutom finns frågor kring de regionala uppgifterna, organisationsfrågor, sjukvården, inomregional balans med mera som måste förberedas oavsett regionindelning.

Arbetsgruppen har 36 ledamöter från samtliga partier med Ewa Söderberg (s) som sammankallande:
- Nu har det praktiska arbetet med regionbildningen äntligen kommit igång. Vi politiker antar utmaningen och är beredda att ta ansvar för välfärd, tillväxt och infrastruktur i norra Sverige.

Arbetsgruppen kommer bland annat att formulera ansökan till regeringen om att bilda regionkommun och har sitt första arbetsmöte den 20-21 december i Umeå.

Läs mer om ansvarsutredningen.


Tillbaka till toppen