Regionbildningsgruppen i Norrland håller presskonferens 21 december

2010-08-11 21:48


Regionbildningsgruppen träffas i morgon fredag för att  för första gången sedan den beslutades i november, för att sätta i gång det praktiska arbetet med regionbildningsfrågan med utgångspunkt från Ansvarskommitténs förslag.

På dagordningen finns bland annat att diskutera tid och arbetsplan för regionbildning 2008-2010 samt om det ska vara en eller två regionkommuner i Norrland.

Beslut om att bilda en regionbildningsgrupp fattades den 15 november 2007 i Östersund då 50 politiker från samtliga partier i nordligaste länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samlades i arbetet med regionbildningsfrågan.

Gruppen ska formulera underlag till ansökan om regionbildning till regeringen. Arbetsgruppen har 36 ledamöter från samtliga partier som finns representerade i landstingsfullmäktige.

Vid mötet i Umeå medverkar också statssekreterare Dan Eriksson från finansdepartementet och regeringens samordnare i regionfrågan Jan-Åke Björklund.
 
Finns ytterligare frågor, kontakta:
Torbjörn Midunger, Förbundsdirektör, Norrlandstingens regionförbund,
tfn: 090-785 7412 eller 070-375 7412
 
Läs pressmeddelandet


Tillbaka till toppen