Regionfrågan - Vi behöver varandra

2010-08-11 21:47


– Vi behöver varann! Rapporten ger underlag för att bilda en region i Norrland. Det ansåg ledamoten i Norrstyrelsen, Camilla Hansén (C) från Luleå, efter att styrelsen behandlat den rapport som just kommit från Sweco, där man för Kammarkollegiets räkning utrett förslagen på regionindelning för Norrland.

Se separat artikel om rapportens innehåll.

Styrelsens ordförande Kent Ögren (S) från Luleå, ansåg att rapporten i princip bekräftade det man från de tre nordligaste landstingen ansett ända från processens början.
– Den är ett gediget arbete som svarar på många frågor som funnits i debatten, ansåg han om rapporten. Han ansåg att regeringen med den som underlag snabbt kan säga ja till den ansökan som finns från de tre norrlänen.

Blir starkare

– Rapporten visar på vikten av en regionbildning för att bli ännu starkare och hävda Norrland gentemot omvärlden, sa Erik Sedig (KD) från Vännäsby i Västerbottens län och ledamot i styrelsen.
– Region Norrland skapar nya möjligheter och ger bättre resurser för den regionala utveckling, tolkade styrelseledamot Erik Bergkvist (S) från Umeå rapporten.
– Den visar att vi norrlänningar har alla möjligheter att stå bättre rustade inför framtiden, ansåg styrelseledamot Håkan Lindh (FP) från Ursviken, Skellefteå.

År 2011 fullt möjligt

Samtliga ansåg att det var fullt möjligt att komma till skott så att ny region kan gälla från 2011.
– Väntar vi fyra år till tar vi bort 300 miljoner om året som kunnat bli extrapengar till vård och annat, hävdade Håkan Lindh.
Så mycket varje år räknar man nämligen med att spara av dagens administrativa kostnader i de tre landstingen, när de går samman till en gemensam region.

Smolk i bägaren

Smolken i glädjebägaren är dock naturligtvis att Jämtland – till vilka några kommuner i Västernorrland kan komma att ansluta sig – inte är ”med på tåget”.
– Men vi kan inte göra något åt Jämtlands ståndpunkt annat än respektera den, säger Kent Ögren. Han håller också dörren öppen för Jämtland om de nu vill komma med i Region Norr.

Självständigt beslut

Kan det då ändå bli så att regeringens beslut blir att följa det som rapporten förordar: En region med fyra län?
– Det är i sig möjligt eftersom regeringen ju fattar sitt beslut självständigt, säger Kent Ögren.
– Vi ska dock ha klart för oss att det inte finns någon förmell ansökan för att bilda en sådan region, understryker styrelseledamot Elvy Söderström (S) från Örnsköldsvik. Innan årets slut måste dock ett beslut komma från regeringen för att det ska bli ny region från 2011.

 

Text: Kåge Viklund


Tillbaka till toppen