Rekommendationer gällande TBE-vaccination

2014-07-01 10:24

För dem som bor eller vistas i Västernorrlands län rekommenderar Smittskyddsenheten inte vaccination mot fästingburen encefalit (TBE, Tick Borne Encephalitis).

Fästingöverförda infektioner är mycket ovanliga här, och hittills har genom åren endast ett fall av TBE inträffat, där den insjuknade bedömdes ha smittats i vårt län.

TBE-vaccination rekommenderas till:

  • Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk, framför allt Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren.
  • Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk.
  • Resenärer som skall vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa.

För detaljerad information, se Vårdgivarguiden (Stockholms läns landsting)  


Tillbaka till toppen