Rekrytering av länsklinikchefer

2015-02-09 15:06

Nu inleds rekryteringsprocessen när det gäller tillsättning av länsklinikchefer i Landstinget Västernorrland.

– Det här är viktiga rekryteringar och vi är angelägna om att få ett stort antal sökande med bred chefserfarenhet, säger Margareta Berglund Rödén, förvaltningschef för Specialistvården.

Annonsering och tillsättning

Som ett stöd vid rekryteringen kommer en professionell rekryteringsfirma att vara behjälplig med det operativa arbetet i rekryteringsprocessen. Landstinget har i dagarna gått ut med annonser och ansökningstiden kommer att vara cirka tre veckor.
– Vi räknar med att nya ordinarie länsklinikchefer tillsätts från den 1 april. Om någon tjänst inte skulle vara tillsatt detta datum blir det en tillfällig lösning med tillförordnad chef, säger Margareta Berglund Rödén.

Ny ledningsorganisation för Specialistvården

Inriktningen är att en ny ledningsorganisation för Specialistvården träder i kraft från 1 april. I den nya ledningsorganisationen planeras förvaltningschefen och de tillsatta länsklinikcheferna ingå. Den hittillsvarande organiseringen i vårdområden avvecklas samtidigt, avslutar Margareta Berglund Rödén.


Tillbaka till toppen