Rena händer räddar liv

2012-04-26 13:47

Att hålla händerna rena från virus och bakterier är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta och infektioner i vården. Nu finns ett nytt material från Sveriges Kommuner och Landsting och Smittskyddsinstitutet som stödjer alla som bedriver vård och omsorg att förbättra handhygienen.

Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen. Nästan var tionde patient på sjukhus har en vårdrelaterad infektion, VRI, visar SKL:s senaste mätningar. Den vanligaste smittvägen är via personalens händer.

En VRI är ofta plågsam för patienten och i vissa fall leda till bestående skador. Infektionerna kan begränsas om man hindrar smittan att spridas från och till patienterna. För att nå dit är en god handhygien nödvändig.

Rena händer räddar liv består av flera olika sorters utbildningsmaterial för vårdpersonal och affischer riktade både till patienter och till personal.

– Trots att det väl känt hur viktigt det är med handhygien, behöver den svenska vården och omsorgen bli ännu bättre för att minska lidandet för patienterna. Rena händer räddar liv kan inspirera personal på alla nivåer att följa hygienregler och tillsammans göra vården säkrare, säger Olov Aspevall, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

En annan aspekt av handhygien och smittspridning är kampen mot de bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Antibiotikaresistens är ett globalt problem som blir allt värre för varje år.

– Antibiotikaresistens kan göra att vi i framtiden får svårt att behandla vanliga infektionssjukdomar. God handhygien är ett effektivt vapen i kampen mot resistensen, säger Petra Hasselqvist, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Informationsmaterialet Rena händer räddar liv

Fakta

Materialet Rena händer räddar liv har tagits fram gemensamt av SMI och SKL i samarbete med företrädare för kommuner och landsting, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Det baseras på den dokumentation som WHO publicerat vid lanseringen av en global handhygienkampanj (Clean Care Is Safer Care) men har anpassats till svenska förhållanden. WHO har utropat den 5 maj till en global handhygiendag.

Materialet innefattar en modell för att förbättra handhygien inom olika verksamheter; från landstings- och kommunnivå till enskilda avdelningar.


Tillbaka till toppen