Representationen i Bryssel startar igen

2015-02-24 13:24

Mid Sweden European Office är bemannat sedan mitten på februari.

Under 2014 omorganiserades Västernorrlands och Jämtlands gemensamma representation i Bryssel – Mid Sweden European Office. Ny huvudman och arbetsgivare är Landstinget Västernorrland som finansierar tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Regionförbundet Jämtland och Härjedalen.

Påverka viktiga EU-frågor

Syftet med representationen i Bryssel är att ta tillvara och påverka de möjligheter till hållbar regional utveckling i Jämtland och Västernorrland som följer av Sveriges medlemskap i EU. Representationens huvudsakliga uppgifter är dels att bevaka och påverka EU-frågor som har betydelse för regionen och dels att bistå regionala aktörer med information och rådgivning om EU.

Från den 16 februari är kontoret i Bryssel bemannat med EU-samordnare Martin Karlsson (bilden). Fokus initialt kommer att vara på omvärldsbevakning samt information och rådgivning. Under våren är avsikten att säkerställa representationens långsiktiga bemanning.

Läs mer på Mid Sweden European Office webbsida 


Tillbaka till toppen