Reserådgivare – ett grönt jobb i landstinget

2014-07-31 14:04

2013 infördes intern klimatkompensation för att minska koldioxidutsläppen orsakade av landstingets tjänsteresor. Med reserådgivare Emilia Rapp i spetsen börjar landstinget komma på rätt väg.

– Under året som gått har flygresorna mellan Sundsvall-Timrå flygplats och Stockholm mer än halverats. Samtidigt har, antalet möten via video eller telefon ökat och våra tjänsteresor med kollektivtrafiken har mer än fördubblats, berättar Emilia.

Landstinget finansierar den regionala kollektivtrafiken, det vill säga trafik som korsar kommungränserna. Tillsammans med de andra fyra norrlandstingen finansierar landstinget också Norrtåg.

– Det borde vara naturligt vi medarbetare reser med trafik som landstinget redan finansierar, säger Emilia.
– Dessutom är det mer avkopplande att åka kollektivt jämfört med att köra bil och du får vardagsmotion på köpet. Vinsterna med klimatsmart resande är många fler än bara miljövinster.

För att stimulera klimatsmarta tjänsteresor används intern klimatkompensation inom landstinget. En extra kostnad läggs på alla medarbetares bil- och flygresor. Pengarna som genereras av den extra kostnaden används sen så att de som åker kollektivt inom länet åker gratis.

Landstinget har inget totalstopp för flyg och bil, men systemet med intern klimatkompensation främjar miljövänligt resande.
– Vi styr resandet dit vi vill och det gynnar också ekonomin, menar Emilia. 


Tillbaka till toppen