Resultat från Nationella patientenkäten Primärvård 2012

2013-03-11 17:31

Idag den 11 mars publiceras resultaten från den Nationella patientenkäten Primärvård som mäter den patientupplevda kvalitén.

I mätningen har Lidens hälsocentral det högsta sammantagna resultatet och det lägsta resultatet har Ljustadalens hälsocentral. Övriga vårdcentraler/hälsocentraler som har hög patientupplevd kvalité är Sidsjön, Alnö, Husum-Trehörningssjö, Humanresurs, Granlo, Nyland och Domsjö.

Patienter är i hög grad nöjda vid läkar- och sjuksköterskebesök både nationellt och i Västernorrland, där den patientupplevda kvalitén vid läkarbesök ligger mellan 82-89. De tycker att de får ett gott bemötande, känner förtroende och gärna rekommenderar mottagningen. Kvalitén vid sjuksköterskebesök bedöms generellt som högre och ligger i Västernorrland mellan 84-94. Resultaten har allmänt förbättrats något sen föregående år. 

Den årliga mätningen som genomförs i september månad ger ett stort underlag för att användas i det ständiga förbättringsarbetet. Tack alla patienter som besvarat enkäten!


 


Tillbaka till toppen