Resultat från Vårdbarometern 2013

2014-03-20 15:49

Vårdbarometern undersöker årligen på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) medborgarnas förväntningar och attityder till hälso- och sjukvården. Nu publiceras resultaten för 2013 års undersökning.

För Västernorrlands del tycker invånarna att väntetiderna är rimliga till sjukhus och primärvård. När det gäller val till hälso- eller vårdcentral är det bemötandet samt närheten till hemmet som har den avgörande betydelsen för valet, inte om den är landstings- eller privat styrd. Kännedomen om den nationella sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon och webb har ökat jämfört med föregående år.

Resultatet av undersökningen visar att västernorrlänningens förtroende för hälso- och sjukvården har minskat med 11 procentandelar från föregående år.
– Här har vi ett förbättringsutrymme, säger Marie-Charlotte Sigeman, hälso- och sjukvårdplanerare. I Vårdbarometern är dock frågan om förtroende generellt ställd, medan frågan i den nationella patientenkäten är ”känner du förtroende för din läkare/sjuksköterska/BVC-sköterska”. Där har vi ett högt betyg, säger Marie-Charlotte Sigeman. 


Tillbaka till toppen