Resultatet från andra medborgarundersökningen är här

2014-07-04 14:22

Vad tycker du om hälso- och sjukvårdens tjänster på webben? Det var fokus i den andra medborgarundersökningen där svarsfrekvensen var 74 procent. Resultatet visar att upplevelsen av tjänsterna på webben överlag är positiv och att många vill kunna läsa sin journal på webben i framtiden.

160 västernorrlänningar anmälde sitt intresse och 119 svarade på medborgarpanelens andra medborgarundersökning. Precis som i första medborgarundersökningen är det en hög svarsfrekvens i jämförelse med liknande undersökningar i andra landsting.

– Det roligt att se att så många i medborgarpanelen tog sig tid att svara på vår undersökning. Resultatet från undersökningen kommer nu att presenteras för politiker och tjänstemän för att bli en del i deras beslutsunderlag, säger Roger Boork, ordförande i landstingets politiska medborgarpanel.

Vill läsa sin journal på nätet

De flesta som svarade hade använt sig av hälso- och sjukvårdens tjänster 1177 Vårdguiden på telefon, 1177 Vårdguiden på webben eller Mina vårdkontakter det senaste året. Undersökningen visar också att 73 procent av respondenterna ville ha möjlighet att läsa sin journal på webben i framtiden.  

– De som deltog i undersökningen har många tankar kring möjligheten att läsa sin journal på webben. Flera uttryckte att de vill kunna göra det för att bli mer aktiva och delaktiga i deras egen vård och behandling, säger Lennart Moberg, samordnare för Medborgarpanelen.

Ta del av resultatet från undersökningen


Tillbaka till toppen