Riktlinjer för svensk demensvård - debatt med vård- och omsorgspersonal

2010-08-11 21:47

Personer med demenssjukdomar tillhör en utsatt grupp. Sjukdomen är obotlig och personalens stöd under sjukdomens utveckling är oerhört viktigt. Personal från Jämtland och Västernorrland har genom en ny implementeringsmodell fått delta med synpunkter och diskussioner innan Socialstyrelsen fastställer riktlinjer för demenssjukvård.

Broar mellan patient och personal, mellan kommuner och län, mellan landsting och kommuner. Broar för en gemensam och effektiv vård av demenssjuka är syftet med dagen.

Med en diger expertpanel hälsar primärvårdsdirektör Lennart Moberg välkommen till en viktig dag med stora möjligheter till kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte.

Ulla Höjgård, projektledare, Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsens Ulla Höjgård talade om livskvalitet i vardagen för demenssjuka.
Foto: Barbro Nilsson, Landstinget Västernorrland

Livskvalitet i vardagen

– Det handlar om att ge livskvalitet i vardagen så långt som möjligt samt stöd till anhöriga, säger Ulla Höjgård, som är projektledare från Socialstyrelsen, som hade uppdraget att arrangera seminarium om förslag till nationella riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Sundsvall 4 november.

Tänk i processer

Vid arbete med personer med demens är det viktigt att tänka i processer. Att förtydliga vem som gör vad inom både primärvård, sjukhus och kommun är grunden.

Endast hälften av de personer som misstänks ha en demenssjukdom utreds. En likvärdig vård och omsorg för personer med demenssjukdom är målet för Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer.

För att påverka slutversionen av riktlinjerna träffades representanter från landstingen och kommunförbunden i Jämtland och Västernorrland.

Ej längre vårdpaket

– Vi glömmer lätt bort vilken enorm utveckling som skett inom vården. På 60-talet kunde 18 personer ligga i en och samma sal. Då var det inte mycket livskvalitet som erbjöds. Synen på en person med demens var mera vårdpaket än en människa med eget liv och tankar, menar hon.

Med den bakgrunden är hon extra glad över att leda arbetet med nya riktlinjer och såg fram emot givande erfarenhetsutbyte under dagen.

Att Socialstyrelsen reser till länen före slutversionen av riktlinjerna är något helt nytt.

Markus Kallioinen och Lennart Moberg, Primärvården, Landstinget Västernorrland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi arbetar nu med att skapa en bra informationsstruktur kring varje diagnosgrupp. Det ska ge tydliga gränser för uppdraget mellan primärvård och sjukhus, säger Markus Kallioinen och Lennart Moberg, Primärvården Västernorrland.
Foto: Barbro Nilsson, Landstinget Västernorrland

Rekommendationer till grupp

– Resultatet kommer att bli rekommendationer på gruppnivå men vi kommer alltid att kunna behöva göra avvikelser för enskilda personer, betonar hon.

– Demens utvecklas hela tiden. Gör omprövningar för gemensam helhetsbedömning minst en gång per år, manar hon.

På dagen föreläste även Gösta Bucht, professor i geriatrik och ordförande i prioriteringsgrupp medicin på Socialstyrelsen, om allmänmänsklig omvårdnad.

Astrid Norberg, professor i omvårdnad, Umeå universitet, fortsatte med att belysa demens som de anhörigas sjukdom.

 

Text: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen