”Risken för ebola är väldigt liten”

2014-11-10 14:44

Beredskap och rutiner finns etablerade för hur misstänkta fall av ebola ska hanteras i Västernorrland och övriga Sverige.

– Det går inte att helt utesluta att någon enstaka resenär skulle kunna komma hit och insjukna, men risken att någon i Sverige ska komma i kontakt med ebola är mycket liten, säger Hans Boman, smittskyddsläkare på Landstinget Västernorrland.

Ebola är en virussjukdom som orsakat flera mindre utbrott sedan den upptäcktes i Afrika 1976. Det utbrott som pågår i Västafrika sedan början av 2014 är det mest omfattande hittills. Det beror bland annat på att ebola den här gången drabbar länder som är sårbara efter många års konflikter. Länderna saknar de resurser som behövs för att ta hand om människor som insjuknar och förhindra att fler drabbas.

I Västernorrland gäller följande: om misstanke uppkommer att en person eventuellt kan ha ebola transporteras personen i ambulans till akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus för bedömning av infektionsspecialist. Om misstanken kvarstår läggs personen in på infektionskliniken för provtagning och observation. Om personen visar sig ha ebola överförs han eller hon till den så kallade högisoleringsenheten i Linköping för vidare vård.

– Risken för att det ska inträffa något fall här i Västernorrland är som sagt mycket liten, men vi har beredskap ifall det skulle inträffa, säger Hans Boman.

Mer information om ebola

Du kan ringa 113 13 för att få svar på frågor om ebola. Hos 113 13 kan du även få information om ebola på andra språk.

Om du nyligen har besökt de drabbade länderna i Västafrika och får feber inom tre veckor efter hemkomsten ska du ringa 1177 för rådgivning.

Utrikesdepartementet (UD) avråder för närvarande från resor till Guinea, Liberia och Sierra Leone där ebolasmitta konstaterats.

Du kan också läsa mer om ebola på 1177.se och krisinformation.se


Tillbaka till toppen