SKL:s prioriterade EU-frågor 2015

2015-02-13 09:16

SKL:s styrelse har i år antagit tolv prioriterade EU-frågor för 2015, som komplement till förbundets övergripande prioriterade frågor. Några av dem har särskild bäring på vård, omsorg och folkhälsa.

De frågor som berör vård, omsorg och folkhälsa är: 

 • Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA (TTIP)
  Berör bl.a. marknadstillträdet för läkemedel och medicintekniska produkter, men den allmänna debatten handlar även om huruvida TTIP påverkar offentligt finansierad verksamhet som t.ex. vård och omsorg.
 • Utsatta EU-medborgare
  Den fria rörligheten inom EU bygger både på att medlemsländerna är förpliktigade att ta hand om sina medborgare och att alla EU-medborgare ska åtnjuta samma skydd och respekt i alla medlemsländer.
 • En ny och balanserad europeisk migrationspolitik
  För SKL:s del handlar det bl.a. om att bevaka genomförandet av EU:s gemensamma asylpolitik och verka för att kommuner och landsting får rätt förutsättningar att bedriva ett framgångrikt integrationsarbete.
 • Översyn av arbetstidsdirektivet
  SKL vill bl.a. att åtskillnad görs mellan jour och arbetad tid, att de möjligheter som finns för kollektivavtalslösningar kvarstår, samt att arbetstid och schemaläggning hanteras lokalt.

Tillbaka till toppen