Så ska kulturarvet utveckla Västernorrland

2013-12-05 11:45

Den 6 december 2013 skrivs en överenskommelse på mellan Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Riksantikvarieämbetet.

Överenskommelsen, en av tre i Sverige, innebär att en rad nya aktiviteter inom kulturarvsområdet påbörjas i länet med syfte att skapa tillväxt och ett mer välkomnande Västernorrland. Överenskommelsen undertecknas av landshövding Bo Källstrand, riksantikvarie Lars Amréus och ordförande vid Regionala nämnden vid landstinget Sverker Ågren (KD).

Vid samma tillfälle tilldelas folkmusikern Ulrika Bodén landstingets stipendium om 50 000 kr för sina insatser som kulturutövare och entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat och främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland.  

Mer information

Landstinget Västernorrlands stipendiat Ulrika Bodén

Informationsfolder om överenskommelsen

Kontaktpersoner

Märta Molin, kulturchef, Landstinget Västernorrland 070-38 88 659

Jonas Walker, Länsstyrelsen Västernorrland 070-215 69 51

Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8599


Tillbaka till toppen