Så ska kulturen i länet utvecklas 2015-2017

2015-01-09 16:31

Nya kulturplanen trädde i kraft den 1 januari i år. Nu inväntas beslut om fördelning av statliga medel till Västernorrland.

Bakom planen ligger mångas engagemang och under arbetets gång har många
verksamheter i länet bidragit på ett värdefullt sätt. Regional utveckling är
ansvarig för att utarbeta den regionala kulturplanen och arbetet utgår från
förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

Satsningar de kommande åren

I den nya kulturplanen läggs ännu mer fokus på

  • mångfald
  • tillgänglighet och
  • kultur för alla

Det är också fortsatt fokus på barn och unga. Framförallt ska vi fortsätta att tillsammans verka för en positiv utveckling av kulturen i länet. Ett mål är också att fortsätta samverka över länsgränserna, inte minst i syfte att upprätthålla kompetens, kvalitet och utbud. Erfarenheter från samverkan inom ramen för Umeå kulturhuvudstad 2014 blir fortsatt vägledande.

Själva arbetet med att ta fram planen har gjorts av en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från landstinget och Kommunförbundet Västernorrland. Nätverket Kulturforum har utgjort styrgrupp för arbetet och genom nätverket har arbetet fått en bra förankring i länets kommuner.

Kulturplanen är skickad till Statens kulturråd, och beslut om fördelning av
statliga medel till Västernorrland väntas i slutet av januari. 

Läs hela kulturplanen 2015-2017


Tillbaka till toppen