Sammanställning från SKL om landstingens verksamhet och kostnader 2005

2010-08-11 21:48

Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt den årliga statistiken över landstingens verksamhet och ekonomi, baserad på bl.a. landstingens bokslut. Den visar att kostnaderna för landstingens hälso- och sjukvård ökade med 3,8 procent 2005.

Kostnaderna för landstingens hälso- och sjukvård ökade med 3,8 procent 2005. Mest ökade resurserna inom psykiatrin. Det visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt den årliga statistiken över landstingens verksamhet och ekonomi, baserad på bl.a. landstingens bokslut.
- Syftet med statistiken är att den bl a skall ligga till grund för olika analyser av landstingens ekonomi och produktivitet m.m samt att landstingen ska kunna jämföra sig med varandra, säger Stefan Ackerby, biträdande chef på avdelningen för ekonomi och styrning. Statistiken innehåller däremot inga uppgifter om vårdens kvalitet eller medicinska resultat, utan den här statistiken måste kompletteras med andra uppgifter för att ge en helhetsbild.

Statistiken visar bl.a. att landstingens kostnader för hälso- och sjukvård exklusive tandvård förra året uppgick till 17 800 kronor per invånare. Drygt hälften, 53 procent, av kostnaderna avsåg den specialiserade somatiska vården, dvs. vård på sjukhus eller hos specialistläkare. Primärvården svarade för 17 procent av kostnaderna och landstingens subvention av receptbelagda läkemedel för 12 procent. Den psykiatriska vården kostade i genomsnitt 1 700 kronor per invånare eller knappt 10 procent av totalkostnaden. Kostnaderna för landstingens förtroendevalda sjukvårdspolitiker uppgick till drygt 100 kronor per invånare. Den andel av hälso- och sjukvården som landstingen köper från privata företag var oförändrat knappt 10 procent.  

Läs mer på Sveriges kommuner och Landstings webbplats >>


Tillbaka till toppen