Satsar på förnybar el från solen

2015-01-12 08:00

I dagarna tas de nya solcellerna på sjukhustaken i Örnsköldsvik och Sundsvall i bruk. Målet är att ha 7 000 kvadratmeter solceller på våra sjukhus inom fem år. I denna första etapp installeras drygt 2 000 kvadratmeter.

Största energikällan är som bekant solen. Landstinget vill begränsa sin klimatpåverkan och hålla nere kostnaderna för energi och då är solel en lysande lösning.

– Med den här satsningen på solel ökar landstinget sin andel förnybar energi. Det här är en av de största installationerna som gjorts i Norrland, säger Jan Lindberg, energicontroller.

Hoppas inspirera fler

I Örnsköldsvik sitter solcellerna på Wemerbyggnadens tak. Under en solig dag kommer solcellerna att producera nästan all el som byggnaden behöver för verksamhetsutrustning och fastighetsteknik.

– Vi bidrar till en hållbar omställning i samhället som är nödvändig och vill inspirera andra att följa efter, säger miljöchef Olle Bertilsson.

Anläggningarna i Örnsköldsvik och Sundsvall beräknas ge en årlig produktion på 250 MWh el.


Tillbaka till toppen