Satsning på arbete med patienters levnadsvanor

2012-03-20 16:27

Under onsdagen 21/3, träffas deltagare från 21 av länets 33 vårdcentraler på Härnösands folkhögskola. De ska tillsammans utveckla sitt arbete med patienters levnadsvanor.

HälsoHoppet är en del av landstingets satsning Länge Leve Västernorrland. Målet är att de vårdcentraler som deltar ska förbättra sitt arbete med levnadsvanor och på så sätt generera bättre hälsa till patienterna och mer pengar till vårdcentralen.

- Primärvården kan bli bättre på att utnyttja ersättningen för arbete med levnadsvanor, säger Markus Kallioinen, chef på beställarenheten. Det är stora skillnader i hur man arbetar med det här på vårdcentralerna.

Landstinget avsätter 19 miljoner kronor till primärvården för arbete med levnadsvanor. Det innebär att vårdcentralerna får en ersättning för sitt arbete med tobaksbruk, riskfylld alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet samt övervikt/fetma.

- Parallellt med det här satsar vi under 2012 på en breddutbildning som tar upp alkohol, tobak, mat och motion, säger folkhälsoplanerare Anna Gidlund. Där kan alla vårdcentraler som vill delta.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Anna Gidlund, folkhälsoplanerare, 070-245 41 22
Markus Kallioinen, verksamhetschef Landstingsstaben Beställning, 0611-80177, 070-5770246

 


Tillbaka till toppen